دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

تعرفه تعداد ۴خدمت سازمان امور مالیاتی کشور

تعرفه تعداد ۴خدمت سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای اجرای ماده ١مصوبه شماره ١جلسه شماره ٣۴٩مورخ ١۴٠٢/٠۷/٣٠کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به پیوست تعرفه تعداد ۴خدمت سازمان امور مالیاتی کشور، قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات)(ICTروستایی )موضوع بند پ ماده ٦۷قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( به حضور ارسال می گردد لذا شایسته است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دفاتر زیر مجموعه آن انجمن رسانده شود.
ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

خدمات جدید سازمان امورمالیاتی (سامانه خادم)

خدمات جدید سازمان امورمالیاتی (سامانه خادم)

احتراما باعنایت به آماده شدن بستر خدمات سامانه خادم (ماده۱۰۰،مالیات مستغلات ،مالیات بردرآمد مشاغل)وارسال لیست ۸۰۰۰دفترفعال دراین حوزه به سازمان محترم امورمالیاتی باهدف کاهش هزینه وتسریع وتسهیل فعالسازی دفاترجهت ارائه سرویس واحتمالا فازبندی این امر براساس شاخص های تعیین شده ازسوی سازمان امور مالیاتی ،لازم است دفاتر به شرح ذیل حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده اقدام نمایند.
مدیران دفاتر متقاضی این سرویس در بخش پروفایل خود در درگاه epishkhan.ir نسبت به تهیهlp استاتیک اینترنتی خود مطابق باشکل زیراقدام وتاییدنمایید.

درصورت ابهام در خصوص این سرویس عزیزان می توانند باشماره تماس ۸۷۶۸۲۰۰۰ واحدمرکز پاسخگویی تماس حاصل نمایند.

ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

سامانه مودیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان فعال شد…

سامانه مودیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان فعال شد…

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

با سلام احتراماً با توجه به ابلاغ قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و ضرورت ارسال صورتحساب های صادره به کارپوشه مودیان با تلاش همکاران و با هدف اجرای قانون سامانه مربوطه در درگاه دفاتر پیشخوان دولت فعال گردید. ضرورت دارد تا دفاتر در سراسر کشور ضمن ثبت نام و عقد قرارداد که هزینه ای برای دفاتر در بر نخواهد داشت نسبت به ثبت نام و ارسال حداقل یک صورتحساب مطابق فرایند آموزشی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اقدام نمایند.

اصلاحیه شیفت نوروزی همراه اول

اصلاحیه شیفت نوروزی همراه اول

با عنایت به بخشنامه شماره ٠٢/٣٢٠/٤٠٩٤مورخ ١٤٠٢/١٢/٢١اداره کل فروش شرکت ارتباطات سیار ایران در خصوص نحوه سرویس دهی دفاتر نمایندگی و دفاتر + Bدر ایام تعطیل به پیوست فایل الکترونیکی اصلاحیه شیفت ایام نوروز دفاتر نمایندگی همراه اول و دفاتر پیشخوان دولت سطح استان که پس از بررسی وضعیت دفاتر فعال تنظیم گردیده است ارسال می گردد.

ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........