خبر ها

به جهت رفاه حال مردم عزیز در ایام نوروز برخی از دفاتر به صورت شیفتی آماده ارایه خدمت میباشند که لیست دفاتر و روزهای شیفت از لینک موجود در ادامه خبر قابل دانلود است.

لیست دفاتر آماده به خدمت در ایام نوروز

به جهت رفاه حال مردم عزیز در ایام نوروز برخی از دفاتر به صورت شیفتی آماده ارایه خدمت میباشند که لیست دفاتر و روزهای شیفت از لینک موجود در ادامه خبر قابل دانلود است.

به جهت رفاه حال مردم عزیز در ایام نوروز برخی از دفاتر به صورت شیفتی آماده ارایه خدمت میباشند

در آستانه برگزاری سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان با ابراز اطمینان در مورد اینکه گسترش دولت الکترونیک، ادامه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت را مختل نمی کند

دفاتر پیشخوان خدمات دولت بیش از 350 هزار شغل در کشور ایجاد کرده اند

در آستانه برگزاری سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان با ابراز اطمینان در مورد اینکه گسترش دولت الکترونیک، ادامه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت را مختل نمی کند

دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان با ابراز اطمینان در مورد اینکه گسترش دولت الکترونیک، ادامه داد: