دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

جمع آوری مرسولات پستی

جمع آوری مرسولات پستی

برای مشاهده کامل نامه در خصوص جمع آوری مرسولات پستی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

                                                                                                                                                                                       

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن صنفی و کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان های آمل و محمودآباد می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن راس ساعت 14  مورخ 1401/03/16 برگزار می گردد.

                                                                                                                                                                                                            ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن صنفی و کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان های آمل و محمودآباد می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن راس ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 برگزار می گردد.

                                                                                                                                                                                                            ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........