دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

لیست دفاتر جهت صدور کارت بهداشت

لیست دفاتر جهت صدور کارت بهداشت

قابل توجه مدیران دفاتر پیشخوان استان پس از بازدید نهائی متعاقبا اعلام میگردد.

                                                       ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن صنفی و کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان های آمل و محمودآباد می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن راس ساعت 10 صبح  روز پنجشنبه مورخ 1401/06/31 برگزار می گردد.

                                                                                                                                                                                                            ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

جمع آوری مرسولات پستی

جمع آوری مرسولات پستی

برای مشاهده کامل نامه در خصوص جمع آوری مرسولات پستی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.